Our Work

Here is a step by step example of how the collected data is presented

1: Co-ordination of all submissions from each townland.
2: Checking the position of all names supplied.
3: Drawing of maps showing the position of names collected within each townland.
4: The townland name, its variations, all minor names along with local, oral and literary references to each name are recorded.
5: The collected data is produced in bound volumes arranged according to barony, subdivided into parishes, which in turn are subdivided into townlands . These bound volumes form a County Place Names Archive.

6: It is hoped that material from the Cork & Kerry Place Names Survey compilation will be included in future publications, maps, roadsigns, planning forms etc.

Below is an example of place naming with an Interactive map of Baile Fearainn: Baile Iarthach Thuaidh, Cape Clear Island.

For the full archive of Cape Clear Placenames, please click:

Click on a number to find out more information.

1. An Siopa Beag

An Sean-Tigh Teileagrafa, Tigh Teileagrafa, Oifig ‘Rútar’ CÓS RBÉ
609:253-260. Telegraph Station.
Bialann, Tír na nÓg.

2. Cé Sheáin Rua

Cé Inbhir, Cé Cillín, Killeen’s Pier Ag scríobh dó sa bhliain 1837 dúirt Lewis: A good harbour has been formed, and a neat pier constructed on the south side of the island, at the joint expense of Sir W. Wrixon Beecher Bart. and the late Fishery Board. Maor oibre ón nGaillimh ba ea Cillín

3. An Leaca Mhór

Tobar Róibín fíoruisce nach dtéann riamh i ndísc. Bhí an t-ainm seo ag, ach ní rabhadar in ann a rá cad uaidh do ainmníodh.

4. Tigh An Choitirigh

Leaca Uí Dhrisceoil Ba le muintir Seán Fínín Ó Drisceoil an talamh seo. Is ag Chuck Kruger atá sé ó 1977.

5. Tigh Master Hayes c. 1849

Oileán Athach,  Oileán Fhatha,

A small Illaun which derives its name from some giants. The promontory just N. of this marked Oileán ‘fhatha’ is called by some speakers. Oileán Eathach. Since the meaning is not known, there seems to be no reason  for the ‘fh’.

6. Leaca Joan

Lic Bhuí,  Lickboy (Yellow Flagstones). Anseo a baineadh cuid den chloch a chuaigh isteach i dtógáil an Teampaill. Ghallda sa Ghleann.

7. Tigh Mary Anne Stephens

Poll na Leice Buí Tá poll ansin agus clocha buí istigh ann.

8. Siopa de Burca

Pointe an Lic Bhuí.

9. Paddy Burke's

Logalach, An Lubalach, Logalach 2. The headland on the east side of the south harbour marked An Lubalach should read an Logalach.

10. An Lána

An Díodán Mór B’fhéidir gur ón bhfuaim a dheineann an fharraige anseo do ainmníodh. Díodán,  humming,  crooning,  swaying  motion  accompanying  a  mourning  croon. On the eastern side of the harbour the cliffs attain to a considerable height, having to confront the fierce onset of wind and wave; they are also hollowed out by the continual undermining action of the sea at their base into numerous caves,  many  of  which  run  in  to  a  considerable  length,  and  form  natural archways, some with two openings externally.

11. Bóthar An Locha

An Díodán Beag.

12. Bóthar Baile Iarthach Theas

Gallán na mBánóg. A tall standing stone. Gallán na mBánóg, Standing stone of the lea lands or green spots of land. Bán, i.e. talamh cothrom féir ghlais.

13. Bóthar an Bholláin

An Bhánóg Thiar Tugtar Na Bánóga ar an dá pháirc le chéile, i.e. uimh. 13 agus 14.

14. Bóthar an Bholláin

An Bhánóg Thiar Tugtar Na Bánóga ar an dá pháirc le chéile, i.e. uimh. 13 agus 14.

15. Cnocán an Choimhthígh

Páirc Neill Ní Fhaoláin Páirc le Ellen Whelan, 1841. B’as na Déisibh do na Faolánaigh.

16. Trá Ciaráin

Garraí an Choirce.

17. An Currach

18. Gallán Chiaraín

19. Cé Duffy

Cnoc,

20. Trá na gCorp

Garraí an Tí

21. Cill Chiaráin

Tigh Sheáin Finín, Tigh Johnny Finín Tigh  le  Seán  Ó  Drisceoil.  Tigh  le  Seán,  mac  Fhinín  Uí  Dhrisceoil,  i.e.  1909 Florence O Driscoll VB. Tigh Chuck atá air anois. Meiriceánach is ea Chuck Kruger a chaith roinnt blianta ina mhúinteoir litríochta roimh theacht dó go Cléire i c.1975. Bhunaigh sé Féile Idirnáisiúnta Scéalaíochta ar an oileán. Tá mórán scríofa aige agus bíonn Cléire mar théama agus mar chúlra dá chuid scríbhneoireachta go minic.

22. Tigh na nÉan

Garraí Bruach á sruthán beag ag rith in aice leis.

23. Áras na nOibreacha Poiblí

An Pháirc Íochtair

24. An Doic

Páirc an Tí

25. Gort an Gharraí

Garraí na hAbhann

26. Cnocán na Mucallaí

Garraí na Carraige Léithe

27. Trá Leagaigh

An Port

28. Poll an Amhrais

28.Charraig Liath

29. Cnoc Rinn na nGreann

Carraig na gCaorach

30. Poll na Gainimhe

Cuas an Ghleanna Iarthaigh

31. Díleann na Cille

An Futhar

32. Rabha Oileán na gCeard

An Bhoilg. An  Bolg  –  Carraig  fhocaise.  Tá  na  boilg  ag  briseadh,  comhartha  droch-aimsire bheith ag teacht é sin nó a ghlór.

33. Rabha Thráigh Ciaráin

Pointe  na  Boilge, Pointanbullig, Point of the Bellows (if the correct derivation,  this presumably  refers  to  the  Sound  of  air  rushing  through  the archway): Point of Eminence 35

34. Oileán na gCeard

Cuas na Boilge Cuas na Boilge = Cove of the Reef or Concealed Rock 137.

35. An Lic Bhuí

Boilg Inbhir

36. Cuas na Gainimhe

Cnoc na Boilge

37. Pointe na Cille

Mig Inbhir Beart iascaireachta taobh amuigh de Chuan Inbhir.

38. Pointe na Ríthe

Béal Inbhir Is go Béal Inbhir a thagadh na galtáin Mheiriceánacha nuair a bhíodh píolóit ag teastáil chun na longa a sheoladh slán go Cuan Chorcaí.

39. Pointe Chiaráin

40. Glebe

41. Tigh Phádraig Uí Chéadagáin

42. Gort Nora Ní Bhuacháin

43. Gort an Oighean

44. Páirc na Síofraí

45. An Geamharghort

46. Páirc an Bhumba

47. Malann an Chomair

48. Na Lochtíní

49. Na Lochtíní

50. Na Lochtíní

51. Na Lochtíní

52. Gort an Ghalláin

53. Leaca na Trá

54. An Seolán

55. Garraí Chon (Hegarty).